Филтри

Информация за акцията

Тук можете да намерите данни за цената на акцията на "Българска Роза" АД

Директор връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите: Панка Шаламанова

Тел.: +359 893 376 379
Е-поща: p.shalamanova@bulgarianrose.bg

 

Междинни отчети и уведомления 2024

Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2024 година
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН
 

Междинни отчети и уведомления 2023

Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2023
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2023
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2023
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към финансовия отчет
- Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
- Декларации по ЗППЦК
- Финансов отчет по форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2023 г.
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Междинни отчети и уведомления 2022

Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2022 година
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2022 година
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2022

- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към финансовия отчет
- Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
- Декларации по ЗППЦК
- Финансов отчет по форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2022 година

- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН
 

Междинни отчети и уведомления 2021

Публично уведоление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2021 година
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2021 година
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2021 година
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към финансовия отчет
- Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
- Декларации по ЗППЦК
- Финансов отчет по форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2021 година
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Междинни отчети и уведомления 2020

Публично уведомление за финансовото състояние през четвърто тримесечие на 2020
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през трето тримесечие на 2020
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Междинен финансов отчет за първото шестмесечие на 2020
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към финансовия отчет
- Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
- Декларации по ЗППЦК
- Финансов отчет по форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през първо тримесечие на 2020
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

https://bulgarianrose.bg/

Количката е празна