Информация за акцията

Директор връзки с инвеститорите

Тел.: +359 893 376 379
Е-поща: p.shalamanova@bulgarianrose.bg

 

Вътрешна информация 2023

Междинни отчети и уведомления 2023

Общо събрание на акционерите 2023

Годишен финансов отчет 2022

Годишен финансов отчет 2022
- Финансов отчет
- Финансов отчет по КФН

Прогнози 2023

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.