Междинни отчети и уведомления 2018

Прогнози 2018

Календар 2018

Общо събрание на акционерите 2017

Годишен финансов отчет за 2017 година

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.