Филтри

Информация за акцията

Тук можете да намерите данни за цената на акцията на "Българска Роза" АД

Директор връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите: Панка Шаламанова

Тел.: +359 893 376 379
Е-поща: p.shalamanova@bulgarianrose.bg

 

Календар 2021

Вътрешни документи

Междинни отчети и уведомления 2020

Публично уведомление за финансовото състояние през четвърто тримесечие на 2020
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през трето тримесечие на 2020
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Междинен финансов отчет за първото шестмесечие на 2020
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към финансовия отчет
- Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
- Декларации по ЗППЦК
- Финансов отчет по форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през първо тримесечие на 2020
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Общо събрание 2020

Вътрешна информация 2020

https://bulgarianrose.bg/

Количката е празна