Антибактериален дезинфектант за подове и повърхности 5 л

Дезинфекция на повърхности, включително такива, които влизат в контакт с храни, оборудване, прибори и съдове за хранене в лечебни и здравни заведения, обекти с обществено предназначение, обществен транспорт, домове за социални услуги, във ветеринарната практика, в обекти за производство и търговия с храни, козметична и фармацевтичната индустрия, офиси и в бита.
С доказано бактерицидно, фунгицидно, дрождецидно, вирусоцидно (вируси с обвивка) действие
Начин на употреба:
Препаратът е концентрат, от който се изготвят водни работни разтвори.
Повърхностите се третират до пълното им омокряне чрез опръскване / машинно или ръчно/, обтриване с напоена с дезинфектант кърпа/моп или чрез накисване.
Повърхности, които са в контакт с храни, посуда, прибори за хранене, след изтичане на времето на въздействие се изплакват с питейна вода!
РАЗРЕШЕНИЕ НА МЗ:   № 3059-1/28.01.2021 г.

Количество
Временно изчерпан продукт
'

Свързани
Продукти

Антибактериален дезинфектант за ръце и повърхности 3 л
Антибактериален дезинфектант за ръце 500 мл
Антибактерианен дезинфектант за ръце и повърхности 550 мл
Антибактериален дезинфектант за ръце 5 л
Антибактериален дезинфектант за ръце и повърхности 5 л
Антибактериален дезинфектант за ръце 3 л
Антибактериален дезинфектант за подове и повърхности 5 л
https://bulgarianrose.bg/

Количката е празна