Филтри

Антибактериален дезинфектант за подове и повърхности 5 л

Дезинфекция на повърхности, включително такива, които влизат в контакт с храни, оборудване, прибори и съдове за хранене в лечебни и здравни заведения, обекти с обществено предназначение, обществен транспорт, домове за социални услуги, във ветеринарната практика, в обекти за производство и търговия с храни, козметична и фармацевтичната индустрия, офиси и в бита.
С доказано бактерицидно, фунгицидно, дрождецидно, вирусоцидно (вируси с обвивка) действие
Начин на употреба:
Препаратът е концентрат, от който се изготвят водни работни разтвори.
Повърхностите се третират до пълното им омокряне чрез опръскване / машинно или ръчно/, обтриване с напоена с дезинфектант кърпа/моп или чрез накисване.
Повърхности, които са в контакт с храни, посуда, прибори за хранене, след изтичане на времето на въздействие се изплакват с питейна вода!
РАЗРЕШЕНИЕ НА МЗ:   № 3059-1/28.01.2021 г.

Антибактерианен дезинфектант за ръце и повърхности 550 мл

Съдържа 70% Етилов алкохол.
Продукт за бърза и ефикасна хигиенна дезинфекция на ръце и малки повърхности (апаратура, компютърни конфигурации, оборудване, работни плотове, бюра, дръжки, санитарен фаянс, принадлежности, прибори и други малки повърхности) в бита, здравни и лечебни заведения, в обекти с обществено предназначение, социални заведения, търговски обекти, в хранително-вкусовата,
фармацевтична, козметична промишленост, включително такива които влизат в контакт с храни и ветеринарната практика.
С доказано бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.
Начин на употреба: За ръце - нанасят се 3ml от препарата, като се втрива енергично в продължение на 30 до 60 секунди. Не се изплаква.
За алкохолно устойчиви предмети и малки повърхности - нанася се директно или с помощта на чиста кърпа / тампон, оставя се да действа минимум 2 минути.
Не е необходимо изплакване, а помещението се проветрява.
Разрешение на МЗ: № 2912-2/30.10.2020 г.
Антибактериален дезинфектант за ръце и повърхности 5 л

 Съдържа 70% Етилов алкохол.
Продукт за бърза и ефикасна хигиенна дезинфекция на ръце и малки повърхности (апаратура, компютърни конфигурации, оборудване, работни плотове, бюра, дръжки, санитарен фаянс, принадлежности, прибори и други малки повърхности) в бита, здравни и лечебни заведения, в обекти с обществено предназначение, социални заведения, търговски обекти, в хранително-вкусовата, фармацевтична, козметична промишленост, включително такива които влизат в контакт с храни и ветеринарната практика.
С доказано бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.
Начин на употреба: За ръце - нанасят се 3ml от препарата, като се втрива енергично в продължение на 30 до 60 секунди. Не се изплаква.
За алкохолно устойчиви предмети и малки повърхности - нанася се директно или с помощта на чиста кърпа / тампон, оставя се да действа минимум 2 минути.
Не е необходимо изплакване, а помещението се проветрява.
Разрешение на МЗ: № 2912-1/28.08.2020 г.

Антибактериален дезинфектант за ръце и повърхности 3 л

  Съдържа 70% Етилов алкохол.
Продукт за бърза и ефикасна хигиенна дезинфекция на ръце и малки повърхности (апаратура, компютърни конфигурации, оборудване, работни плотове, бюра, дръжки, санитарен фаянс, принадлежности, прибори и други малки повърхности) в бита, здравни и лечебни заведения, в обекти с обществено предназначение, социални заведения, търговски обекти, в хранително-вкусовата, фармацевтична, козметична промишленост, включително такива които влизат в контакт с храни и ветеринарната практика.
С доказано бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.
Начин на употреба: За ръце - нанасят се 3ml от препарата, като се втрива енергично в продължение на 30 до 60 секунди. Не се изплаква.
За алкохолно устойчиви предмети и малки повърхности - нанася се директно или с помощта на чиста кърпа / тампон, оставя се да действа минимум 2 минути.
Не е необходимо изплакване, а помещението се проветрява.
Разрешение на МЗ: № 2912-1/28.08.2020 г.

Антибактериален дезинфектант за ръце 5 л

Продукт за бърза и ефикасна хигиенна дезинфекция на ръцете с 65 % съдържание на етилов алкохол.
С доказано бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.
Начин на употреба: Нанасят се 3ml от препарата върху чисти и сухи ръце , като се втрива енергично в продължение на 60 секунди.
Не е необходимо изплакване с вода.
Да не се нанася върху възпалена и наранена кожа!
Разрешение на МЗ: № 2836-1/19.06.2020 г.
Антибактериален дезинфектант за ръце 3 л

Продукт за бърза и ефикасна хигиенна дезинфекция на ръцете с 65 % съдържание на етилов алкохол.
С доказано бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.
Начин на употреба: Нанасят се 3ml от препарата върху чисти и сухи ръце , като се втрива енергично в продължение на 60 секунди.
Не е необходимо изплакване с вода.
Да не се нанася върху възпалена и наранена кожа!
Разрешение на МЗ: № 2836-1/19.06.2020 г.
Антибактериален дезинфектант за ръце 500 мл

Продукт за бърза и ефикасна хигиенна дезинфекция на ръцете.
С доказано бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.
Начин на употреба: Нанасят се 3ml от препарата върху чисти и сухи ръце, като се втрива енергично в продължение на 60 секунди.
Не е необходимо изплакване с вода.
Да не се нанася върху възпалена и наранена кожа!
Разрешение на МЗ: № 2836-1/19.06.2020 г.

https://bulgarianrose.bg/

Количката е празна