Антибактериален дезинфектант за ръце и повърхности 3 л

  Съдържа 70% Етилов алкохол.
Продукт за бърза и ефикасна хигиенна дезинфекция на ръце и малки повърхности (апаратура, компютърни конфигурации, оборудване, работни плотове, бюра, дръжки, санитарен фаянс, принадлежности, прибори и други малки повърхности) в бита, здравни и лечебни заведения, в обекти с обществено предназначение, социални заведения, търговски обекти, в хранително-вкусовата, фармацевтична, козметична промишленост, включително такива които влизат в контакт с храни и ветеринарната практика.
С доказано бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.
Начин на употреба: За ръце - нанасят се 3ml от препарата, като се втрива енергично в продължение на 30 до 60 секунди. Не се изплаква.
За алкохолно устойчиви предмети и малки повърхности - нанася се директно или с помощта на чиста кърпа / тампон, оставя се да действа минимум 2 минути.
Не е необходимо изплакване, а помещението се проветрява.
Разрешение на МЗ: № 2912-1/28.08.2020 г.

Количество
Временно изчерпан продукт
'

Свързани
Продукти

Антибактериален дезинфектант за ръце 3 л
Антибактерианен дезинфектант за ръце и повърхности 550 мл
Антибактериален дезинфектант за подове и повърхности 5 л
Антибактериален дезинфектант за ръце 5 л
Антибактериален дезинфектант за ръце 500 мл
Антибактериален дезинфектант за ръце и повърхности 3 л
Антибактериален дезинфектант за ръце и повърхности 5 л
https://bulgarianrose.bg/

Количката е празна