Филтри

Информация за акцията

Тук можете да намерите данни за цената на акцията на "Българска Роза" АД

Директор връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите: Панка Шаламанова

Тел.: +359 893 376 379
Е-поща: p.shalamanova@bulgarianrose.bg

 

Вътрешна информация 2023

Междинни отчети и уведомления 2023

Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2023
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2023
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2023
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към финансовия отчет
- Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
- Декларации по ЗППЦК
- Финансов отчет по форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2023 г.
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Общо събрание на акционерите 2023

Годишен финансов отчет 2022

Годишен финансов отчет 2022
- Финансов отчет
- Финансов отчет по КФН

Прогнози 2023

https://bulgarianrose.bg/

Количката е празна