Филтри

Информация за акцията

Тук можете да намерите данни за цената на акцията на "Българска Роза" АД

Директор връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите: Панка Шаламанова

Тел.: +359 893 376 379
Е-поща: p.shalamanova@bulgarianrose.bg

 

Междинни отчети и уведомления 2017

Публично уведомление за финансовото състояние през четвърто тримесечие на 2017 година
- доклад за дейността през тримесечието
- финансово уведомление по МСС
- обяснителни бележки към финансовото уведомление
- форми на КФН

 

Публично уведомление за финансовото състояние през трето тримесечие на 2017 година
- доклад за дейността през тримесечието
- финансово уведомление по МСС
- обяснителни бележки към финансовото уведомление
- форми на КФН
 

Отчет за първото шестмесечие на 2017 година
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към финансовия отчет
- Декларации по ЗППЦК
- Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
- Финансов отчет по форми на КФН
 

Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2017 година
- доклад за дейността през тримесечието
- финансово уведомление по МСС
- обяснителни бележки към финансовото уведомление
- форми на КФН

Прогнози 2017

Календар 2017

Общо събрание 2016

Годишен финансов отчет за 2016 година

https://bulgarianrose.bg/

Количката е празна