Информация за акцията

Директор връзки с инвеститорите

Тел.: +359 893 376 379
Е-поща: tradedepartment@mbox.contact.bg

Междинни отчети и уведомления 2020

Публично уведомление за финансовото състояние през първо тримесечие на 2020
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Общо събрание 2020

Годишен отчет 2019

Вътрешна информация 2020

Прогнози 2020

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.