Филтри

Информация за акцията

Тук можете да намерите данни за цената на акцията на "Българска Роза" АД

Директор връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите: Панка Шаламанова

Тел.: +359 893 376 379
Е-поща: p.shalamanova@bulgarianrose.bg

 

Междинни отчети и уведомления 2024

Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2024 година
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН
 

Общо събрание на акционерите 2024

Годишен финансов отчет 2023

Годишен финансов отчет 2023
- Финансов отчет
- Финансов отчет по КФН
 

Прогнози 2024

Календар 2024

https://bulgarianrose.bg/

Количката е празна