Информация за акцията

Директор връзки с инвеститорите

Тел.: +359 893 376 379
Е-поща: tradedepartment@mbox.contact.bg

Междинни отчети и уведомления 2021

Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2021 година
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Общо събрание на акционерите 2021

Годишен финансов отчет 2020

Прогнози 2021

Календар 2021

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.