Информация за акцията

Директор връзки с инвеститорите

Тел.: +359 893 376 379
Е-поща: tradedepartment@mbox.contact.bg

Календар 2018

Прогнози 2018

Годишен финансов отчет за 2017 година

Общо събрание 2018

Междинни отчети и уведомления 2018

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.