Информация за акцията

Директор връзки с инвеститорите

Тел.: +359 893 376 379
Е-поща: tradedepartment@mbox.contact.bg

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.